Mẫu giấy ủy quyền nuôi con, nuôi dưỡng, giám hộ trẻ em mới nhất 2022 – Luật Nhân Dân

Dưới đây là Mẫu giấy ủy quyền nuôi con, ủy quyền nuôi dưỡng, ủy quyền giám hộ trẻ mới chuẩn nhất năm 2022 mà Luật Nhân Dân san sẻ, mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm.

Theo lao lý của pháp lý trẻ nhỏ có quyền được nuôi dưỡng và cha mẹ có nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng con cháu. Tuy nhiên có những trường hợp người nuôi dưỡng trẻ nhỏ mà không phải là cha mẹ hoặc người giám hộ, nên quyền lợi và nghĩa vụ của bé rất dễ bị xâm hại. Trong những trường hợp này cần có sự quyền về ủy quyền nuôi con, ủy quyền nuôi dưỡng, ủy quyền giám hộ trẻ nhỏ.

Mẫu giấy ủy quyền nuôi dưỡng trẻ

Mẫu giấy ủy quyền nuôi con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — —

GIẤY ỦY QUYỀN NUÔI DƯỠNG TRẺ

Hôm nay, ngày …. tháng … năm 20 …, tại địa chỉ … … … … … … … … …, chúng tôi gồm có :

Bên ủy quyền ( Sau đây gọi tắt là Bên A )

Ông / Bà : … … … … … … … … … … … …..

Sinh ngày : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … …

Ngày cấp : … … … … … … … … … … … … …

Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … ….

Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … …

Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bên nhận ủy quyền ( Sau đây gọi tắt là Bên B )

Ông / Bà : … … … … … … … … … ….. Sinh ngày : … … … … … … … … … … …

Chứng minh nhân dân s … … … … … … … … … … … … … … ….

Ngày cấp : … … … … … … … … … … … … … … Nơi cấp : … … … … … … … … ….

Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Nội dung ủy quyền

+ Bên A ủy quyền và Bên B chấp thuận đồng ý nhận ủy quyền đại diện thay mặt, nhân danh Bên A triển khai các việc làm sau đây :

– Chăm nom, nuôi dưỡng, chăm sóc chăm nom con của Bên A trong khoảng chừng thời hạn Bên A … … … … ….

– Đại diện tôi triển khai các việc làm tương quan đến việc học tập của cháu, chăm sóc cho việc học tập của cháu cũng như trực tiếp thao tác với Ban giám hiệu nhà trường ;

– Đại diện tôi triển khai các thủ tục hành chính để bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của cháu ;

+ Thời hạn ủy quyền : Kể từ ngày giấy ủy quyền này được lập cho đến khi Bên A hoàn thành việc làm và quay về nuôi dưỡng cháu hoặc chấm hết theo lao lý của pháp lý.

+ Bên A xin chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về mọi hành vi do Bên B … … … … nhân danh Bên A triển khai trong khoanh vùng phạm vi ủy quyền nêu trên.

+ Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, giao cho Bên ủy quyền 01 bản ; Bên nhận ủy quyền 01 bản. /.

NGƯỜI ỦY QUYỀN NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Mẫu giấy ủy quyền giám hộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — —

GIẤY ỦY QUYỀN GIÁM HỘ

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20 …, tại địa chỉ … … … … … …, chúng tôi gồm có :

Bên ủy quyền ( Sau đây gọi tắt là Bên A )

Ông / Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Sinh ngày : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Ngày cấp : … … … … … … … … … … … …

Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … ….

Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … …

Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bên nhận ủy quyền ( Sau đây gọi tắt là Bên B )

Ông / Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Sinh ngày : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Ngày cấp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … ….

Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Nội dung ủy quyền

– Bên B được đại diện thay mặt và nhân danh Bên A giám hộ cho con của Bên A và có toàn bộ các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm như người giám hộ theo lao lý của pháp lý.

– Bên A chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về mọi hành vi do Bên B nhân danh thực thi trong khoanh vùng phạm vi ủy quyền nêu trên.

– Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, giao cho Bên ủy quyền 01 bản ; Bên nhận ủy quyền 01 bản, có hiệu lực hiện hành từ ngày giấy ủy quyền này được lập cho đến khi … … … … … … … … …. hoặc chấm hết theo lao lý của pháp lý.

NGƯỜI ỦY QUYỀN NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Trên đây là những san sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu giấy ủy quyền nuôi con, ủy quyền nuôi dưỡng, ủy quyền giám hộ trẻ nhỏ mới nhất năm 2022. Nếu còn những vướng mắc về các yếu tố tương quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh gọn, update những pháp luật mới theo pháp luật pháp lý hiện hành.

tin tức liên hệ :

Địa chỉ trụ sở chính : CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP Thành Phố Hà Nội

hotline tư vấn pháp lý không tính tiền :

Mobile : 0966.498.666

Tel : 02462.587.666

E-Mail : [email protected]

Luật sư Đắc Liễu

3.3 < p class = " kksr-muted " > / < / p > 5 < p class = " kksr-muted " > ( < / p > 3 < p class = " kksr-muted " > bầu chọn < / p > < p class = " kksr-muted " > ) < / p >

Source: https://amthuc247.net
Category: Cách làm