Tất cả các thông tin trên trang web này được công bố với thiện chí và chỉ cho mục đích thông tin chung. amthuc247.net không có bất kỳ bảo đảm nào về tính đầy đủ, độ tin cậy và chính xác của thông tin này.

Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web này (amthuc247.net), bạn hoàn toàn chịu rủi ro.

amthuc247.net sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất và / hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Từ trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách theo các siêu liên kết đến các trang web bên ngoài đó. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp các liên kết chất lượng đến các trang web hữu ích và có đạo đức, nhưng chúng tôi không kiểm soát được nội dung và bản chất của các trang web này. Các liên kết đến các trang web khác không ngụ ý đề xuất cho tất cả nội dung được tìm thấy trên các trang web này. Chủ sở hữu trang web và nội dung của nó có thể thay đổi mà không cần thông báo. Và điều này có thể xảy ra trước khi chúng tôi có cơ hội xóa một liên kết có thể đã trở thành liên kết ‘xấu’.

Cũng xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể có các điều khoản và chính sách bảo mật khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Hãy nhớ kiểm tra Chính sách Bảo mật của các trang web này cũng như “Điều khoản và Điều kiện” của chúng trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Cập nhật

Tuyên bố từ chối trách nhiệm trang web này được cập nhật lần cuối vào: Chủ nhật ngày 03 tháng 07 năm 2022.

Nếu chúng tôi cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu này, những thay đổi đó sẽ được đăng nổi bật tại đây.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố từ chối trách nhiệm trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected]